Lønn i Smartplan: Mer gjennomsiktighet for alle brukere

Hvis du har kjøpt vår Smartplan Plus pakke, kan du blant annet kjøre lønn fra Smartplan til Excel eller CSV-filer. I dag har vi lansert to nye oppdateringer, som er skreddersydd for å gi både deg og dine ansatte mer gjennomsiktighet i forhold til lønnen.

Ansatte vil fremover kunne se hvor mye de kan tjene på kommende og ledige vakter, hvis du gir dem tillatelse til å se disse opplysningene. Dette vil medføre at ansatte kan planlegge sin økonomi mer effektivt. Samtidig motiveres de til å ta flere ledige vakter, da de vil kunne se hva de tjener på å ta hver enkelt vakt. Slik ender du ikke opp med tomme vakter i vaktplanen som ikke blir dekket.

Samtidig vil du, dine administratorer eller superbrukere med lønnsrettigheter kunne se hvordan ansattes lønn beregnes direkte i timeoversikten i Timer & lønn. Det sparer dere tid, da dere ikke lenger trenger å gjøre en lønnseksport for å se beregningene. Du kan også raskt identifisere eventuelle feil i deres lønnsoppsett og med få klikk rette disse. La oss se nærmere på begge de nye oppdateringene.

Et overblikk over fremtidig inntjening

Vår første oppdatering gir dine ansatte mulighet til å se hva de vil få i lønn for sine kommende og ledige vakter. Dette kan være en viktig funksjon for dine ansatte som ønsker å planlegge sin arbeidstid og økonomi mer effektivt. Samtidig kan det motivere ansatte til å ta flere ledige vakter i vaktplanen, da de med en gang vil kunne se hva de tjener på hver enkelt vakt.

Ansatte vil kunne se lønnen disse stedene:

  • På sine egne førstkommende vakter
  • På en annen ansatts vakt, såfremt ansatt har satt vakt til salg
  • I listen med ledige vakter på profilsiden
  • I listen med alle ledige vakter

Lønnen vil være beregnet basert på lønnsinnstillingene (lønnssatser + tillegg) som er oppsatt for ansatt på deres konto. Det betyr at det er den ansattes egen potensielle lønn som han eller hun kan se. Lønnen kan derfor også være forskjellig for ansatte, selv om de ser på samme vakt.

Funksjonen er i første omgang kun tilgjengelig i appen, men vi vil løpende utvide den til andre steder i systemet. I tillegg er det selvsagt en funksjon som er tilgjengelig for alle brukertyper i Smartplan. Det betyr at som kontoeier, administrator eller superbruker kan du også se hva du vil tjene på dine egne vakter.

Det er valgfritt om ansatte skal ha lov til å se lønnen. Funksjonen slår du på inne i “Innstillinger” -> “Smartplan Innstillinger” -> “Lønn” under Tildel lønnsttype og medarbeidernummer til medarbeidere.

Lønnsberegninger i Timer & lønn - en enklere vei til ditt lønnsoversikt

Vår andre oppdatering har til hensikt å gjøre livet lettere for deg, dine administratorer eller superbrukere som håndterer lønn på deres konto. Før måtte du gjøre en lønnseksport inne i Timer & lønn før du kunne se hvordan de ansattes lønn var beregnet. Det trenger du ikke lenger. Vi har i stedet gitt deg oversikten direkte i timeoversikten.

Lønnsberegningene vises på hver vakt inne i Timer & lønn. Når du har klikket på en ansatt i timeoversikten, holder du bare musepekeren over deres lønn. Beregningene er detaljerte og inneholder all informasjonen du kunne trenge:

  • Antall timer med den ansattes lønnssats(er)
  • Verdien av de ansattes lønnssats(er)
  • Antall timer med hvert lønnstillegg
  • Verdien av hvert tillegg
  • Både mellomberegninger for hver lønnssats og tillegg samt den totale beregningen av lønnen

Ved å kunne se beregningene direkte i timeoversikten, kan du raskt få oversikt over hvilke lønnssatser og tillegg ansatte får. Og du kan raskt finne ut hva som er galt, hvis det er noe som avviker fra hva ansatte egentlig burde få i lønn. Finner du en feil, kan du gå direkte fra beregningen til dine lønnsinnstillinger for å rette feilen.

Hvis du ønsker å prøve de nye funksjonene og vår lønnseksport, men ennå ikke har Smartplan Plus, kan du bare sende en e-post til oss. Så gir vi deg en gratis prøve på Plus pakken, så du kan prøve alle funksjonene.

I disse artiklene fra vår danske manual kan du dessuten finne hjelp til å komme godt i gang med lønnseksport fra Smartplan:

Vi håper at både du og dine ansatte kan få glede av de nye funksjonene. Hvis du har noen spørsmål, er du som alltid velkommen til å skrive til oss på support@trysmartplan.com eller via supportknappen i systemet.

Smartplan is a perfect match for your business

It’s easy to switch

Whether you’re currently using scheduling software, Excel or even a pen and paper, switching to Smartplan is quick and easy.

It just works

Smartplan combines a simple, user-friendly interface and powerful scheduling tools to create a system that just works.

Take care of your bottom line

We’ve ditched unnecessary frills and functions to give you the most cost-effective solution.