Enkel og brukervennlig tidsregistrering med Smartplan Stemplingsur

Nå er det slutt på å bruke papir og blyant, uoversiktlige timesedler og dyr maskinvare. Du kan bruke stemplingsuret via et nettbrett, en app eller datamaskinen. Tidsregistreringen samles på ett sted, slik at det blir enkelt for deg å kjøre lønn.

Enkelt oppsett og enkel tilgang

Det kreves verken spesielt utstyr eller IT-kunnskaper for å komme i gang med Smartplan Stemplingsur. Du kan bruke en hvilken som helst enhet for å få tilgang til stemplingsuret så lenge du har tilgang til Internett. Bruk et nettbrett, en datamaskin eller appen.

Unngå feilaktige registreringer

Sitter du også å ser på de håndskrevne timelistene fra medarbeiderne og bruker altfor mye tid på å lese og forstå dem? Eller har du problemer med at medarbeiderne ikke registrerer timene sine på riktig måte? Med Smartplan Stemplingsur er det kjapt og enkelt for medarbeiderne å registrere når de møter opp til jobb, når de går fra jobb samt når de har pause.

Lønnskjøring med kun et par klikk

Stemplingsuret integreres direkte i Smartplan-kontoen din. Få oversikt over medarbeidernes timer med kun et par klikk. Når du skal kjøre lønn, kan du trekke en fil direkte inn i lønnssystemet. Det sparer deg for tid og reduserer feil.

Du åpner bare stemplingsuret på en enhet som er koblet til Internett. Her vises det på en iPad:

1. Medarbeideren velger navnet sitt

Når stemplingsuret brukes på et nettbrett, vet du at medarbeideren har møtt opp på jobb når vedkommende stempler seg inn. Øverst på skjermen ser du en liste over alle medarbeiderne som har en vakt i løpet av dagen. Det gjør det lettere for medarbeiderne å finne navnet sitt. Medarbeidere kan stemple seg inn selv om de ikke har en vakt, f.eks. hvis man ikke bruker en vaktplan, eller hvis medarbeideren er kalt inn på jobb uten å være satt opp på en vakt i vaktplanen.

2. Oppgir PIN-koden

Hver medarbeider har en egen firesifret PIN-kode til stemplingsuret. På denne måten kan man være sikker på at medarbeideren har møtt opp til jobb når det stemples inn. Hvis koden glemmes, kan medarbeideren alltid få koden tilsendt på SMS eller e-post.

3. Velger vakten det skal stemples inn for

Når medarbeideren har oppgitt PIN-koden, vises alle planlagte vakter. Med ett enkelt trykk på vakten er medarbeideren stemplet inn, og tidsregistreringen er i gang. Det er ikke nødvendig å ha en vakt i vaktplanen for å kunne stemple inn.

Stemplingsuret kan også brukes direkte fra medarbeiderens mobil via appen vår:

Enkelt å stemple inn

Når medarbeideren møter opp, er det kjapt og enkelt å stemple inn fra profilen i appen. Når telefonen befinner seg på den riktige plasseringen, er det mulig å stemple inn. Hvis telefonen ikke er i nærheten av plasseringen som kreves, er det ikke mulig å stemple inn.

Oversikt ved utstempling

Ved utstempling er det kjapt og enkelt å legge ved en kommentar til tidsregistreringen. Det gjør det mulig for den ansatte å fortelle hvorfor vedkommende går tidlig fra jobb eller jobber overtid. Hvis du ønsker det, kan du be medarbeiderne om å angi hvor lang pause de hadde. Du kan også sette det opp på en slik måte at de stempler til pause underveis.

Du bestemmer hvor medarbeiderne skal være for å kunne stemple inn og ut.

Hvis medarbeiderne skal bruke stemplingsuret i Smartplans-appen, kan du sette det opp slik at de kun kan stemple inn på bestemte plasseringer.

Plasseringen bestemmes av GPS

Du bestemmer adressen man skal være på for å kunne stemple inn. Velg hvor stor radius som skal definere hvor medarbeideren skal være for å kunne stemple inn. Når medarbeideren skal stemple inn eller ut, skal GPS-koordinatene til telefonen befinne seg innenfor den valgte radiusen.

Lag flere plasseringer

Hvis du har flere plasseringer, kan du opprette dem som mulige inn- og utstemplingssteder.

Se koordinatene for inn- og utstempling

Når medarbeiderne bruker stemplingsuret i appen, registreres plasseringen deres slik at du alltid kan se nøyaktig hvor de befant seg under tidsregistreringen.

Tilpass stemplingsuret slik at det passer til akkurat din bedrift

Bedriften din er unik, og derfor kreves det at også stemplingsuret ditt er det. Du bestemmer om medarbeiderne skal stemple inn og ut fra pause, eller om de bare skal oppgi pauser når de stempler ut. Hva skal skje dersom en medarbeider møter før vakten begynner? Skal også denne tiden registreres, eller skal tiden registreres fra når vakten starter? Kanskje du vil at noen tidspunkter skal godkjennes automatisk? Med kun et par klikk setter du opp reglene for stemplingsuret ditt, og disse trer i kraft i det samme øyeblikket du trykker på Lagre.

Det er også rom for pauser

Du bestemmer om medarbeideren skal stemple når det tas pause i løpet av vakten, eller om de bare skal angi pausen når de stempler ut.

Enkel oversikt over dagens aktiviteter

Stemplingsuret viser en liste i sanntid av dagens aktiviteter. Du kan, som administrator, åpne stemplingsuret fra kontoret og følge med på dagens aktivitet.

Stemple inn uten å ha en vakt

Blir en medarbeider spurt om å møte på jobb, men er ikke satt opp på en vakt i vaktplanen? Med et par ekstra trykk kan medarbeideren stemple inn selv om de ikke er satt opp på en vakt i vaktplanen.

Hvorfor kom medarbeideren for sent?

Når medarbeiderne stempler ut, kan de legge ved en melding i registreringene. Du får da en forklaring når du ser gjennom og godkjenner timer.

Er du klar til å kjøre lønn? Det er Smartplan.

Trekk ut lønnsdata på få sekunder. Få direkte tilgang til alle dataene fra stemplingsuret kombinert med data fra vaktplanen. Eksporter det til et Excel-ark eller som en lønnsfil til lønnssystemet ditt.

Gå til Vanlige spørsmål-seksjonen om tidsregistrering

Prøv Smartplan gratis i 30 dager – helt uten forpliktelser.

Opprett en gratis konto på 2 minutter

Les mer om tidsregistrering og lønnseksport

Hvorfor passer Smartplan og min bedrift perfekt sammen?

Vi gjør jobben for deg

Det er for upraktisk å bytte fra Excel eller ditt nåværende system. Ikke noe problem - med Smartplan vil du være i gang på få minutter.

Fordi du trenger en programvare som fungerer

Vil du ha en nettbasert vaktplan som fungerer? Da er Smartplan løsningen!

Fordi en lav pris er viktig

En lav pris og ingen forpliktelser er viktig for deg og du trenger ikke utallige unødvendige funksjoner.